Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 9 Kasım 2014 15:29

Sorgulayan Denemeler

Giriş: Kuşkuculuğun Önemi Üzerine

 • Doğru olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmayan bir önermeye inanmak sakıncalıdır.
 • Bütün uzmanlar hemfikir olduklarında bile yanılabilirler.

Düşler ve Gerçekler

 • İnsan genelde bir düş aleminde yaşar; dış dünyadan gelen aşırı zorlayıcı bir etkiyle bir an için uyanır; ancak çok geçmeden düş aleminin tatlı uykusuna yeniden dalar.
 • Nezaket, bir kişinin, kendisinin veya çevresindekilerin meziyetlerine ilişkin görüşlerine saygılı olma alışkanlığıdır.
 • Yaşamdaki kötülükler kısmen doğal nedenlerden, kısmen de insanların birbirlerine olan düşmanlığından kaynaklanmaktadır.

İnsan Rasyonel Olabilir mi?

 • Bir insan rasyonellikten uzaklaştığı ölçüde, başkalarını inciten şeylerin kendisini de inciteceğini göremez; çünkü nefret ve haset onu
...

Bayram Güçlü 28 Ocak 2014 20:55

ECCO HOMO Kişi Nasıl Kendisi Olur

Önsöz

 • İnsanlığı “düzeltmek”, herhalde benim vadedeceğim en sonuncu iş olurdu.
 • İnsanlar ülküsel bir dünya uydurdukları ölçüde gerçeğin değerini, anlamını, doğruluğunu harcadılar.
 • Bilgide her kazanç, ileriye atılan her adım yüreklilikten gelir, kendi kendine karşı sertlikten, dürüstlükten gelir

Neden Böyle Bilgeyim

 • Herkesin kötü deneyim geçirmiş olduğu kimselerle deneyimlerim bile, bu kimselerden yanadır; ben her ayıyı evcilleştiririm, doğru yola getiririm soytarıları.
 • Benim misillemem, elimden geldiğince çabuk, ahmaklığın ardından bir akıllılık yollamaktır, belki de böylelikle onu daha yoldayken yakalayabiliriz. Bir benzetiyle söylersek, tatsız bir öyküden kurtulmak için, bir kavanoz reçel gönderirim ben
 • Susanlar, hemen her zaman, içten gelen incelikten
...