Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 18 Şubat 2014 01:44

Emacs’de Pencereler, Çerçeveler ve Ara Bellekler

Pencereler

C-x 2 = Ekranı alt alta iki pencere olarak ayır.

window-split-horizontal-gnu-emacs

C-x 3 = Ekranı yan yana iki pencere olarak ayır.

window-split-vertical-gnu-emacs

C-x o = İmleci diğer pencereye atlat. C-x 0 = İmlecin üzerinde bulunduğu pencereyi kapat. C-x 1 = İmlecin üzerinde bulunduğu pencere dışındaki tüm pencereleri kapat. C-x 4 b = Seçilen ara belleği, yan yana bölünmüş pencere oluştur ve orada aç. C-x 4 f = Seçilen dosyayı, yan yana bölünmüş pencere oluştur ve orada aç. C-x ^ = Seçili pencerenin boyunu büyüt. C-x } = Seçili pencerenin enini büyüt. C-x { = Seçili pencerenin enini küçült.

Çerçeveler

M-x make-frame = Yeni çerçeve oluştur.

frames-gnu-emacs

C-M-v = Diğer pencereyi bir ekran

...