Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 13 Ocak 2014 05:25

Babam Abdülhamid "Saray ve Sürgün Yılları" 3

Kızımın Ardından ve Vatana Dönüş

  • Kızımı ne kadar seviyorsam, damadımı da aynı bir ana hissiyle sevdim. Mesut bir izdivaç yapmaları için elimden gelen kolaylığı onlardan esirgemedim. Evimi onlara ve dostlarıma açtım. Baş başa mesut bir çift halinde, dolaşmaya giderlerken veya gezintilerinden dönerlerken görürdüm. Onları iyi duygularımla takip ederdim. Daima mesut olmaları için dua ederdim. Şimdi, kızımın aşkı ve izdivacı, bana hayatta yabancısı olduğum yeni bir saadeti tattırmıştı.
  • Muvasalatımla beraber kızımı ziyaret imkânı aramak için, Birleşik Devletler konsolosluğuna müracaat ettim, "Meksika" ya gitmek istiyordum. Kâğıtlarımı tetkik ettiler. Paris'ten bilgi almadan vize verilemeyeceğini söylediler. Beklemek icap
...

Bayram Güçlü 8 Ocak 2014 01:59

Babam Abdülhamid " Saray ve Sürgün Yılları " 2

Hastalıklar ve Tedaviler

  • Zevcim kum sancılarından muzdaripti. Doktorlar Avrupa'nın tedavisine lüzum gösterdiler. Birinci Cihan Harbinin son günleri idi. Berlin'e veyahut Viyana'ya gidebilirdik. Viyana tercih edildi. Çünkü, orada zevcimin arkadaşları ve hariciye memurlarından akrabâları vardı. Viyana sefiri Hüseyin Hilmi Paşa da iyi tanıdıklarımızdandı. Ayrıca, Avusturya İmparatoru Frans Jozefin hayatını kurtaran profesör doktor Hörtnzer bu sahada pek müstesnâ bir hekimdi. Tedavi için doğrudan doğruya ona gittik. Mutlak sûrette, Marin Bad'da zevcimin bir ay kür yapmasını tavsiye etti. Ayrıca, ben de anemiden rahatsızdım. Bana da bir gün çelik, bir gün çamur banyosu ile muhtelif
...

Bayram Güçlü 4 Ocak 2014 03:21

Babam Abdülhamid "Saray ve Sürgün Yılları" 1

"Ben, babamı, hiçbir zaman padişah olduğu için sevmedim. Hayatımın baharında, kalbimin bütün mevcudiyeti ile ve derin bir aşkla babamı sevdim. O sevgidir ki, işte bana bunları yazmak hissini veriyor."

Başlarken

  • İnsan garip bir mahlûktur. Ona yaşama arzusunu ve ebedi saadeti veren itikadıdır. Yoksa, maddi kuvvet değildir.
  • Kanaatim odur ki, dünyada şan, şeref, servet ve ihtişam, hepsi hayat için derin bir boşluktan, hatta fazla bir yorgunluktan ibarettir.
  • İnkılâp esnasında, babama aşırı derecede haksız ve ağır isnatlar yapıldı. Bu da benim kalbimde daima bir ukde olarak kalmıştır.
  • Evladı olmak itibariyle, babamı benim kadar yakından tanıyacak hariçten bir
...