Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 21 Kasım 2017 17:05

Python Notları

xxx :: Döndürülen değer.

xxx :: Parametre(değiştirge).

xxx :: Parametre değeri.

xxx :: Öntanımlı değer.

xxx :: Nitelik(Değişken, Özellik).

xxx :: Kaçış dizisi.

xxx :: İşleç.

xxx :: İfade.xxx() :: Metot(yöntem, işlev).

xxx() :: Gömülü fonksiyon.


Komut Satırı Bilgisi

pwd = Hangi dizin altında bulunduğumuzu gösterir.

ls = İçinde bulunulan dizinin içeriğini listeler.

cd = Dizin değiştirir.
cd .. = Bir üst dizine götürür.
cd ~ = Kullanıcı dizinine götürür.

echo = Bir değeri ekrana yazdırır.
echo $HOME
echo $HOME/Desktop
echo $PATH

ln = Dosyalar arasında simgesel bağlar oluşturur.
ln -s /usr/lib/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
ln -s $HOME/çok_uzun_bir_dosya_adı $HOME/dosya

chmod

...