Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 9 Kasım 2014 15:29

Sorgulayan Denemeler

Giriş: Kuşkuculuğun Önemi Üzerine

  • Doğru olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmayan bir önermeye inanmak sakıncalıdır.
  • Bütün uzmanlar hemfikir olduklarında bile yanılabilirler.

Düşler ve Gerçekler

  • İnsan genelde bir düş aleminde yaşar; dış dünyadan gelen aşırı zorlayıcı bir etkiyle bir an için uyanır; ancak çok geçmeden düş aleminin tatlı uykusuna yeniden dalar.
  • Nezaket, bir kişinin, kendisinin veya çevresindekilerin meziyetlerine ilişkin görüşlerine saygılı olma alışkanlığıdır.
  • Yaşamdaki kötülükler kısmen doğal nedenlerden, kısmen de insanların birbirlerine olan düşmanlığından kaynaklanmaktadır.

İnsan Rasyonel Olabilir mi?

  • Bir insan rasyonellikten uzaklaştığı ölçüde, başkalarını inciten şeylerin kendisini de inciteceğini göremez; çünkü nefret ve haset onu
...