Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 18 Şubat 2014 01:44

Emacs’de Pencereler, Çerçeveler ve Ara Bellekler

Pencereler

C-x 2 = Ekranı alt alta iki pencere olarak ayır.

window-split-horizontal-gnu-emacs

C-x 3 = Ekranı yan yana iki pencere olarak ayır.

window-split-vertical-gnu-emacs

C-x o = İmleci diğer pencereye atlat. C-x 0 = İmlecin üzerinde bulunduğu pencereyi kapat. C-x 1 = İmlecin üzerinde bulunduğu pencere dışındaki tüm pencereleri kapat. C-x 4 b = Seçilen ara belleği, yan yana bölünmüş pencere oluştur ve orada aç. C-x 4 f = Seçilen dosyayı, yan yana bölünmüş pencere oluştur ve orada aç. C-x ^ = Seçili pencerenin boyunu büyüt. C-x } = Seçili pencerenin enini büyüt. C-x { = Seçili pencerenin enini küçült.

Çerçeveler

M-x make-frame = Yeni çerçeve oluştur.

frames-gnu-emacs

C-M-v = Diğer pencereyi bir ekran

...

Bayram Güçlü 6 Şubat 2014 04:15

Bilgi, Öğrenme ve Algoritma

İtiraf…

Bu yazı size çok basit gelebilir. Basitlik her yaştan insanın anlaması içindir. Bu yazı size çok karmaşık gelebilir. Düşünmek için zaman harcayın, hazırcı olmayın.

Yazımızın içeriği…

Bu yazı temelde benim bilgiye, öğrenmeye ve sistemetik(yani algoritmik) düşünmeye yaklaşımlarımı anlatan teknik bir çalışmadır. Fakat bunları kolayca anlatıvermek oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle ilk iki adımda sizleri şüphelere düşüreceğiz.

Sıradanlaşmış hayat…

Bir insan genelde büyüdüğü çevreden etkilenir. Çevrenin doğrularını doğru, yanlışlarını yanlış bilir. Peki çevre mükemmel midir ki insan da mükemmel şekilde yetiştirilmiş olsun? Yıllardır yanlışı doğru bilmişsek bunu nasıl düzeltiriz?

İnsan hata yapar…

İnsanların en

...