Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 12 Nisan 2014 16:30

Python'da Pyreverse ile UML Çizgelerinin Oluşturulması

UML daha çok nesneye yönelik programalama dillerine uygun ilkörneklerin tasarlanması için, kodların yeniden düzenlenmesi aşamasında çözümlemeler yaparken ileride olabilecek sorunların daha kolay görülebilmesi için, başkalarının yazdığı kodların daha kolay anlaşılabilmesı için(öncelikle sınıf tasarım ilkelerine uygun kodlar yazmak lazım kodların iyi anlaşılmasını istiyorsak) kullanılan bir dildir. Elbette burada sadece nesneye yönelik programlama ile ilgili olan kısımlarından söz ettik. Yoksa UML'nin kullanım alanı bunlarla sınırlı değil. UML ile ilkörnekler tasarlamak için Dia, Umlet, Gaphor, Umbrello vb. çizim yazılımları kullanabiliriz. Dia'dan kısaca bahsetmek gerekirse UML ile tasarımın yanısıra, elektrik, kimya, mantık, ağ vb. alanlarda

...