Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 21 Kasım 2017 17:05

Python Notları

xxx :: Döndürülen değer.

xxx :: Parametre(değiştirge).

xxx :: Parametre değeri.

xxx :: Öntanımlı değer.

xxx :: Nitelik(Değişken, Özellik).

xxx :: Kaçış dizisi.

xxx :: İşleç.

xxx :: İfade.xxx() :: Metot(yöntem, işlev).

xxx() :: Gömülü fonksiyon.


Komut Satırı Bilgisi

pwd = Hangi dizin altında bulunduğumuzu gösterir.

ls = İçinde bulunulan dizinin içeriğini listeler.

cd = Dizin değiştirir.
cd .. = Bir üst dizine götürür.
cd ~ = Kullanıcı dizinine götürür.

echo = Bir değeri ekrana yazdırır.
echo $HOME
echo $HOME/Desktop
echo $PATH

ln = Dosyalar arasında simgesel bağlar oluşturur.
ln -s /usr/lib/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
ln -s $HOME/çok_uzun_bir_dosya_adı $HOME/dosya

chmod

...

Bayram Güçlü 30 Eylül 2016 01:52

KAR - KATİL İLE MAKTUL ARASINDA İLK VE SON KONUŞMA

Yeni Hayat Pastanesi'nde ufak tefek adamın Ka ve İpek'in bakışları arasında, göğsüne ve başına ateş ettiği eğitim enstitüsü müdürünün üzerinde kalın bantlarla bağlanmış gizli bir ses kayıt aracı vardı. Grundig marka bu ithal cihazı eğitim enstitüsü müdürünün gövdesine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kars şubesindeki dikkatli memurlar yerleştirmişti. Başörtülü kızları üniversiteye ve derslere sokmadığı için gerek müdürün son zamanlarda kişisel olarak aldığı tehditler, gerek Kars'taki sivil istihbarat memurlarının dinci çevrelerden edindiği bilgiler bir koruma tedbiri gerektirmiş, ama laik olmasına rağmen kadere iyi bir dindar kadar inanan müdür, yanında ayı gibi dikilecek bir koruma

...

Bayram Güçlü 29 Ağustos 2016 23:21

Bir Yazılımcıda Olmaması Gereken Özellikler

Türkiye’de yazı dizisinde de dolaylı yollardan anlattığımızı bu yazı da direk yoldan anlatalım dedik. Maddeleriyle hangi özelliklere sahip kişilerin yazılımcı olma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayacağına beraber bakalım.

Çok Fazla Sosyalseniz

Burada ki sosyallik sabahtan akşama kadar Facebook’tan, Twitter’dan, Vine’dan, Instagram’dan çıkmadan bilgisayar başında oturmak değil. Onlar sanal sosyallik, dolayısıyla yalan sosyalliktir.

Eğer bir arkadaşınız aradığında ve sizi dışarıda gezmeye tozmaya çağırdığında bunu düşünmeden kabul ediyorsanız, hafta başından hafta sonuna kadar arkadaşlarınızla geçireceğiniz zamanlar önceden planlanmışsa yazılımı unutun. Çünkü yazılımcılık her an boşmuşsunuz gibi rahat davranabileceğiniz bir iş değildir.

Zoru Görünce Kaçıyorsanız

Bir çok

...

Bayram Güçlü 27 Aralık 2014 14:12

Hacker Manifestosu

==Phrack A.Ş.== Cilt Bir, Sayı 7, Dosya 3 / 10
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bu yazı tutuklanmamdan kısa bir süre sonra yazıldı…
\/\Bir Hacker’ın Vicdanı/\/
+++Mentor+++
8 Ocak 1986’da yazıldı
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Bugün bir kişi daha yakalandı, bütün gazeteler yazıyor. “Bilgisayar Suç Skandalından Bir Genç Tutuklandı”, “Bankayı Kurcalayan Hacker Tutuklandı”… Allahın belası çocuklar. Hepsi birbirinin aynısı. Peki, o tam-takım psikolojiniz ve 1950’lerden teknobeyninizle, bir de hacker’ın gözlerinin ardına baktınız mı? Onu harekete geçiren nedir, onu şekillendiren hangi güçlerdir, onu biçimlendiren ne olabilir diye hiç merak ettiniz mi?

Ben bir hacker’ım, dünyama girin… Benim dünyam okulla başlıyor… Diğer çocukların çoğundan daha akıllıyım

...

Bayram Güçlü 15 Aralık 2014 22:39

Küçük Şeyler

Önsöz

  • Kitap ne kadar akıcı ve anlaşılır da olsa, yine de ekrandaki kadar keyif verici olmayabilir. Kitap ve televizyon farklı şeyler. Televizyon renkli, ama kitap da gerekli.

Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost, Bir Kuş

  • Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.

Kitabın Kapağındaki Küçük Şeyler

  • Midye kabuklarındaki helezonu dikdörtgenler içine yerleştirdiğiniz zaman, Fibonacci dizisine uygun bir yapı ortaya çıkıyormuş. Fibonacci dizisi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 şeklindedir. (Yani dizideki her sayı, kendinden önceki iki sayının toplamıdır.) Midye kabuğu, belki insan kulağı
...

Bayram Güçlü 9 Kasım 2014 15:29

Sorgulayan Denemeler

Giriş: Kuşkuculuğun Önemi Üzerine

  • Doğru olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmayan bir önermeye inanmak sakıncalıdır.
  • Bütün uzmanlar hemfikir olduklarında bile yanılabilirler.

Düşler ve Gerçekler

  • İnsan genelde bir düş aleminde yaşar; dış dünyadan gelen aşırı zorlayıcı bir etkiyle bir an için uyanır; ancak çok geçmeden düş aleminin tatlı uykusuna yeniden dalar.
  • Nezaket, bir kişinin, kendisinin veya çevresindekilerin meziyetlerine ilişkin görüşlerine saygılı olma alışkanlığıdır.
  • Yaşamdaki kötülükler kısmen doğal nedenlerden, kısmen de insanların birbirlerine olan düşmanlığından kaynaklanmaktadır.

İnsan Rasyonel Olabilir mi?

  • Bir insan rasyonellikten uzaklaştığı ölçüde, başkalarını inciten şeylerin kendisini de inciteceğini göremez; çünkü nefret ve haset onu
...

Bayram Güçlü 12 Nisan 2014 16:30

Python'da Pyreverse ile UML Çizgelerinin Oluşturulması

UML daha çok nesneye yönelik programalama dillerine uygun ilkörneklerin tasarlanması için, kodların yeniden düzenlenmesi aşamasında çözümlemeler yaparken ileride olabilecek sorunların daha kolay görülebilmesi için, başkalarının yazdığı kodların daha kolay anlaşılabilmesı için(öncelikle sınıf tasarım ilkelerine uygun kodlar yazmak lazım kodların iyi anlaşılmasını istiyorsak) kullanılan bir dildir. Elbette burada sadece nesneye yönelik programlama ile ilgili olan kısımlarından söz ettik. Yoksa UML'nin kullanım alanı bunlarla sınırlı değil. UML ile ilkörnekler tasarlamak için Dia, Umlet, Gaphor, Umbrello vb. çizim yazılımları kullanabiliriz. Dia'dan kısaca bahsetmek gerekirse UML ile tasarımın yanısıra, elektrik, kimya, mantık, ağ vb. alanlarda

...